• Strona główna
 • Atlas grzybów
 • Edukacja
 • Strefa gier
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Edukacja

  Edukacja

  Zapraszamy do poszerzenia swojej wiedzy przy pomocy opracowań audiowizualnych w postaci filmów, eBook’ów oraz audiobook’ów o tematyce dotyczącej ochrony środowiska. Opracowania podzielone zostały na osiem bloków o następującej tematyce: Łowiectwo jako aktywna forma ochrony przyrody w Polsce; Różne formy ochrony dzikich zwierząt w Polsce - zwierzyna i gatunki chronione; Rodzina jeleniowatych - poroże jako fenomen w biologii ssaków; Duże drapieżniki w Polsce - niedźwiedź, wilk i ryś - ich biologia i występowanie; Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce - biologia i ekologia - część 1,2 i 3; Gospodarka łowiecka jako aktywna forma ochrony przyrody; Prezentowane materiały zawierają treści związane ze środowiskiem, wpływem działalności człowieka na florę

  więcej
 • 1
 • Strefa gier

  Strefa gier Jest to kącik dla osób najmłodszych, w którym młode pokolenie poprzez zabawę, w szybki i efektywny sposób nabędzie wiedzę z zakresu flory i fauny otaczającego nas środowiska. W Strefie gier znajdują się dwie gry planszowe oraz dwie krzyżówki. więcej
 • 1
 • Atlas grzybów

  Atlas grzybów

  Jednym z celów spacerów leśnych jest pozyskiwanie runa leśnego w postaci grzybów, jednakże wraz ze wzrostem liczby grzybiarzy, wzrasta liczba zatruć grzybami, dlatego określony kącik powstał dla tych wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoja wiedzę w zakresie rozpoznawalności gatunków i rodzajów grzybów. Ponadto celem atlasu grzybów jest wskazanie roli grzybów leśnych w ekosystemie.

  więcej
 • 1