• Strona główna
 • Atlas grzybów
 • Edukacja
 • Strefa gier
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Edukacja

  Edukacja

  Zapraszamy do poszerzenia swojej wiedzy przy pomocy opracowań audiowizualnych w postaci filmów, eBook’ów oraz audiobook’ów o tematyce dotyczącej ochrony środowiska. Opracowania podzielone zostały na osiem bloków o następującej tematyce: Łowiectwo jako aktywna forma ochrony przyrody w Polsce; Różne formy ochrony dzikich zwierząt w Polsce - zwierzyna i gatunki chronione; Rodzina jeleniowatych - poroże jako fenomen w biologii ssaków; Duże drapieżniki w Polsce - niedźwiedź, wilk i ryś - ich biologia i występowanie; Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce - biologia i ekologia - część 1,2 i 3; Gospodarka łowiecka jako aktywna forma ochrony przyrody; Prezentowane materiały zawierają treści związane ze środowiskiem, wpływem działalności człowieka na florę

  więcej
 • 1
 • Strefa gier

  Strefa gier Jest to kącik dla osób najmłodszych, w którym młode pokolenie poprzez zabawę, w szybki i efektywny sposób nabędzie wiedzę z zakresu flory i fauny otaczającego nas środowiska. W Strefie gier znajdują się dwie gry planszowe oraz dwie krzyżówki. więcej
 • 1
 • Atlas grzybów

  Atlas grzybów

  Jednym z celów spacerów leśnych jest pozyskiwanie runa leśnego w postaci grzybów, jednakże wraz ze wzrostem liczby grzybiarzy, wzrasta liczba zatruć grzybami, dlatego określony kącik powstał dla tych wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoja wiedzę w zakresie rozpoznawalności gatunków i rodzajów grzybów. Ponadto celem atlasu grzybów jest wskazanie roli grzybów leśnych w ekosystemie.

  więcej
 • 1

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej, promocja proekologicznych postaw oraz zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na problemy ochrony środowiska naturalnego poprzez ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych gwarantujących szybkie powiększanie wartościowych i potrzebnych treści w Internecie.

Projekt ze względu na specyfikę jest rozpatrywany w kategoriach korzyści społecznych oraz podnoszenia świadomości społecznej poprzez e-edukację ekologiczną. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów cząstkowych:

- Dostosowanie formy przekazu treści edukacyjnych do oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego – w dobie rozwoju nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Tradycyjne opracowania w formie książek, gazet oraz innych publikacji papierowych stały się mało atrakcyjną formą przekazu informacji. Społeczeństwo oczekuje dziś atrakcyjnych i nowoczesnych technologiczne form prezentowania treści edukacyjnych. Edukacja jest dziś również formą rozrywki i musi być przedstawiona w atrakcyjny sposób.

Zbytnie rozproszenie poszukiwanych treści w dokumentach papierowych powoduje trudności w szybkim i łatwym znajdowaniu niezbędnych informacji co powoduje zniechęcenie do dalszych poszukiwań. Zamieszczenie istotnych treści edukacyjnych w jednym miejscu i przedstawienie ich w atrakcyjnej formie zachęci do ich poznania.

- Podniesienie świadomości oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu – działalność człowieka coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne. Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej jest w stanie zmniejszyć skutki niszczenia środowiska naturalnego.

- Podniesienie świadomości nt. znaczenia fauny i flory dla funkcjonowania ekosystemów – nieznajomość roli, znaczenia i wzajemnego oddziaływania poszczególnych organizmów może prowadzić do ich często nieumyślnego niszczenia. Konieczne jest edukowanie społeczeństwa podkreślając nie tylko znaczenie, ale i walory środowiska naturalnego, pamiętając jednocześnie iż człowiek również jest częścią tego środowiska. Założeniom tym ma służyć portal będący przedmiotem zamówienia zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i zamieszczonych w nim treści.


Cykl audycji Radio Olsztyn poświęcony edukacji ekologicznej poprzez ITGazeta olsztyńska – Reklama „Edukacja ekologiczna poprzez IT”

DataOkładkaArtykuł
29.05.2015
12.06.2015
26.06.2015