• O projekcie
  • 1

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej, promocja proekologicznych postaw oraz zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na problemy ochrony środowiska naturalnego poprzez ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych gwarantujących szybkie powiększanie wartościowych i potrzebnych treści w Internecie.

Projekt ze względu na specyfikę jest rozpatrywany w kategoriach korzyści społecznych oraz podnoszenia świadomości społecznej poprzez e-edukację ekologiczną. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów cząstkowych:

- Dostosowanie formy przekazu treści edukacyjnych do oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego – w dobie rozwoju nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Tradycyjne opracowania w formie książek, gazet oraz innych publikacji papierowych stały się mało atrakcyjną formą przekazu informacji. Społeczeństwo oczekuje dziś atrakcyjnych i nowoczesnych technologiczne form prezentowania treści edukacyjnych. Edukacja jest dziś również formą rozrywki i musi być przedstawiona w atrakcyjny sposób.

Zbytnie rozproszenie poszukiwanych treści w dokumentach papierowych powoduje trudności w szybkim i łatwym znajdowaniu niezbędnych informacji co powoduje zniechęcenie do dalszych poszukiwań. Zamieszczenie istotnych treści edukacyjnych w jednym miejscu i przedstawienie ich w atrakcyjnej formie zachęci do ich poznania.

- Podniesienie świadomości oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu – działalność człowieka coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne. Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej jest w stanie zmniejszyć skutki niszczenia środowiska naturalnego.

- Podniesienie świadomości nt. znaczenia fauny i flory dla funkcjonowania ekosystemów – nieznajomość roli, znaczenia i wzajemnego oddziaływania poszczególnych organizmów może prowadzić do ich często nieumyślnego niszczenia. Konieczne jest edukowanie społeczeństwa podkreślając nie tylko znaczenie, ale i walory środowiska naturalnego, pamiętając jednocześnie iż człowiek również jest częścią tego środowiska. Założeniom tym ma służyć portal będący przedmiotem zamówienia zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i zamieszczonych w nim treści.


Cykl audycji Radio Olsztyn poświęcony edukacji ekologicznej poprzez ITGazeta olsztyńska – Reklama „Edukacja ekologiczna poprzez IT”

DataOkładkaArtykuł
29.05.2015
12.06.2015
26.06.2015